بایگانی‌های نوکلئاز میکروکوکال - شیمی بان

 • مشاهده
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • لیست
 • فیلترها
 • مرتب شده توسط:
 • فروش نوکلئاز میکروکوکال

  برای هضم کروماتین برای شناسایی محل نوکلئوزوم ها استفاده کرد.
  میکروکوکال نوکلئاز از استافیلوکوکوس اورئوس در یک مطالعه برای نظارت بر واکنش های هیبریداسیون با DNA استفاده شده است. همچنین در یک مطالعه برای بررسی شرایط بهینه برای سنجش نوکلئاز استافیلوکوک استفاده شده است.

  Nuclease micrococcal یک انزیم است که از باکتری Micrococcus luteus (میکروکوکوس لوتئوس) به دست می‌آید و در فرآیندهای مختلف مربوط به تجزیه و هضم اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) نقش دارد. این انزیم به عنوان یک نوکلئاز (nuclease) شناخته می‌شود و عمدتاً در کارهای مختلف مطالعات ژنتیک و بیوشیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  catalog number : N5386

  cas number : 9013-53-0

  گرید : 100-300 units/mg protein

  موجود

بستن
دسته بندی ها
منو
بستن

سبد خرید

اخیرا مشاهده شده

بستن

بستن

دسته بندی ها

استعلام قیمت
×
خانم محمودی (09196425117) Whatsapp chat
خانم ابراهیمی (09332693843) Whatsapp chat
2 +
FAQ
Call Now Button