بایگانی‌های محلول بافر پی اچ 11 - شیمی بان

 • مشاهده
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • لیست
 • فیلترها
 • مرتب شده توسط:
 • فروش مرک (merck )محلول بافر پی اچ 11

  بافرها محلول هایی آبی هستند که از ترکیب یک اسید ضعیف و باز ترکیبی آن یا بالعکس(باز ضعیف و اسید ترکیبی آن) شکل گرفته است. محلول های بافر میتوانند تا حد خیلی خوبی pH محیط را ثابت نگه دارند. کاربرد این محلول ها بسیار زیاد است و در صنعت، آزمایشگاه و کاربردهای زیستی استفاده میشوند.

  بافرها در غالب موارد به محلول ها با مقادیر مناسب اضافه میشوند تا از تغییرات زیاد و ناگهانی پی اچ جلوگیری کنند. البته لازم به ذکر است که بافرها دارای ظرفیت خاصی برای بافر کردن هستند که به آن “ظرفیت بافری” میگویند.

  اجزای تشکیل دهنده این محلول بافر بوریک اسید، سدیم هیدروکسید و پتاسیم کلرید هستند که پی اچ آن در محدود 11 ثابت خواهند ماند. این بافر در محدوده بازی قرار دارد.

  لارم به ذکر است که این محلول بافری بهترین عملکرد را در دمای 25 درجه سانتیگراد خواهد داشت.

  ویژگی ها:

  • مقدار دقیق هرکدام از اجزای تشکیل دهنده برای ثابت نگه داشتن pH
  • ممانعت نسبت به تغییر پی اچ در برابر اضافه شدن مقادیر کم از اسید و باز
  • این محلول یک بافر بازی است.

  کاربردها:

  • ثابت نگه داشتن پی اچ برای فعالیت صحیح آنزیم ها(بدلیل اینکه آنزیم ها با تغییر پی اچ عملکردشان را از دست میدهند.)
  • ثابت نگه داشتن پی اچ برای عملکرد صحیح برخی از میکروارگانیسم ها
  • کالیبراسیون پی اچ مترها
  • انتقال انواع مختلفی از آنزیم ها و مواد ارگانیک(بیشتر منظور موادی است که دارای پروتئین هستند)
  • کنترل کردن سرعت واکنش های شیمیایی

  اجزای تشکیل دهنده این محلول بافر بوریک اسید، سدیم هیدروکسید و پتاسیم کلرید هستند که پی اچ آن در محدود 10 ثابت خواهند ماند. این بافر در محدوده بازی قرار دارد.

  لارم به ذکر است که این محلول بافری بهترین عملکرد را در دمای 25 درجه سانتیگراد و محلول آبی خواهد داشت.

  موجود

بستن
دسته بندی ها
منو
بستن

سبد خرید

اخیرا مشاهده شده

بستن

بستن

دسته بندی ها

استعلام قیمت
×
خانم محمودی (09196425117) Whatsapp chat
خانم دهقانی (09332693843) Whatsapp chat
1 +
FAQ
Call Now Button