• مشاهده
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • لیست
 • فیلترها
 • مرتب شده توسط:
 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد Olanzapine Related Compound B usp 15mg

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1478323

  cas number : 221176-49-4

  گرید : رفرنس استاندارد

   

 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد olanzapine related compound a usp 15mg

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1478312

  cas number : 138564-59-7

  گرید : رفرنس استاندارد

 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد Potassium Sucrose Octasulfate

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1551150

  cas number : 73264-44-5

  گرید : رفرنس استاندارد

 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد levodopa related compound A

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1361010

  cas number : 27244-64-0

  گرید : رفرنس استاندارد

 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد valsartan related compound C

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1708795

  cas number : 137863-20-8

  گرید : رفرنس استاندارد

 • شرکت شیمی بان آوش  فعال در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش محصولات شیمیایی با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.  اطلاعات محصول به شرح زیر است و جهت آگاهی از قیمت و خرید این محصول می توانید  جدول مشخصات زیر را ملاحظه فرمایید.

  رفرنس استاندارد valsartan related compound A

  از آن جائیکه صحت یک آزمون منوط به مقایسه نمونه مورد نظر(Sample) با استاندارد(Working Standard) می باشد، همواره داشتن یک استاندارد مرجع از ملزومات کار به حساب می آید. لذا خریداری و موجود بودن استانداردهای مرجع و روشهای نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می بایست شخص خاصی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 1708773

  cas number : 137862-87-4

  گرید : رفرنس استاندارد

 • فروش نوکلئاز میکروکوکال

  برای هضم کروماتین برای شناسایی محل نوکلئوزوم ها استفاده کرد.
  میکروکوکال نوکلئاز از استافیلوکوکوس اورئوس در یک مطالعه برای نظارت بر واکنش های هیبریداسیون با DNA استفاده شده است. همچنین در یک مطالعه برای بررسی شرایط بهینه برای سنجش نوکلئاز استافیلوکوک استفاده شده است.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : N5386

  cas number : 9013-53-0

  گرید : 100-300 units/mg protein

 • فروش L-α-فسفاتیدیل کولین

  فسفاتیدیل کولین (phosphatidyl choline) به عنوان فسفولیپید غالب (بیش از ۵۰٪) در غشای بیشتر سلولهای پستانداران است. فسفاتیدیل کولین مهم‌ترین فسفولیپید غشاء سلولی جانوران و گیاهان بوده و پیش ساز استیل کولین می‌باشد. البته این ترکیب در غشای سلولی اغلب باکتری‌ها وجود ندارد. فسفاتیدیل کولین جزء مهمی از سورفکتانت ریه را تشکیل می‌دهد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : P4279

  cas number : 8002-43-5

  گرید : egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution

 • فروش کلاژناز از کلستریدیوم هیستولیتیکوم

  در تهیه محلول کلاژناز برای هضم بافت های تومور
  به عنوان مکمل در سالین بافر فسفات برای هضم بافت چربی مزانتر خارج شده
  به عنوان مکمل در محیط Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI-1640) برای هضم بخش های روده بزرگ
  برای هضم بافت های آندومتر
  در تهیه آنزیم A و آنزیم B برای هضم بیضه های کپسوله شده مورد استفاده واقع می شود.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : C5138

  cas number : 9001-12-1

  گرید : suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid

 • فروش α-گلوکوزیداز

  این محصول هنگام استفاده در تحقیقات هیدرولیز نشاسته برای بهره وری انرژی و جلوگیری از اتلاف افزایش یافته است.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : G5003

  cas number : 9001-42-7

  گرید : Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)

 • فروش ترت بوتیل متیل اتر

  متیل ترت-بوتیل اتر (به انگلیسی: Methyl tert-butyl ether) با فرمول شیمیایی C۵H۱۲O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۵۴۱۳ است. که جرم مولی آن ۸۸٫۱۵ g/mol می‌باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 101849

  cas number : 1634-04-4

  گرید : آنالیز

 • فروش سدیم متا سیلیکات

  سیلیکات سدیم – طبق تعریف «راهنمای فناوری شیمیایی» نوشتهٔ فون وگنر (ترجمهٔ ۱۸۹۲) – نوعی سیلکات قلیایی حل‌شدنی است که اولین بار توسط «ون هلمونت» در سال ۱۶۴۰ کشف شد.سیلیکات سدیم، هم‌چنین به نام«آب شیشه» که به صورت جامد در دسترس است. انواع محلول مایع آن در صابون‌سازی، پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب، سیمان‌سازی، رنگ، قالب ریخته‌گری، پایدارسازی پراکسید و کنترل خوردگی در لوله‌های آب و پیش‌مادهٔ سیلیس مخلوط زئولیت کاربرد دارد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 307815

  cas number : 6834-92-0

  گرید : سنتز

 • فروش سدیم هیدروژن تارتارات

  شناسه پاب کم:329753305
  نام دوم:L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 289981

  cas number : 526-94-3

  گرید : سنتز

 • فروش ان-تترا دکان

  فرمول شیمیایی:C14H30
  وزن مولکولی: 198.39

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 814767

  cas number : 629-59-4

  گرید : سنتز

 • فروش تری دکان

  دکان(به انگلیسی: Decane) یک ترکیب آلی از دسته آلکان ها با ده اتم کربن است.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : T57401

  cas number : 629-50-5

  گرید : سنتز

 • فروش کربن دی سولفید

  کربن دی‌سولفید(به انگلیسی: Carbon disulfide) یک ترکیب معدنی با فرمول CS2. ترکیب مشابه آن کربونیل سولفید نام دارد.

  دی سولفید کربن دارای یک اتم کربن و دو اتم گوگرد در کناره های آن است. پیوندهای بین اتم کربن و اتم های گوگرد کووالانسی و دوتایی هستند ، بنابراین بسیار قوی هستند. مولکول CS2 این یک ساختار خطی و متقارن است.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 102214

  cas number : 75-15-0

  گرید : آنالیز

 • فروش 1-کلرونفتالن

  ۱-کلرونفتالن (به انگلیسی: 1-Chloronaphthalene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۰۰۳ است.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 820315

  cas number : 90-13-1

  گرید : سنتز

 • فروش 2-آمینوبوتان آمید هیدروکلراید

  وزن مولکولی:138.60
  شناسه پاب کم:24885490

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 679399

  cas number : 7682-20-4

  گرید : سنتز

 • فروش 2,2′-دی پیریدیل آمین

  کاربرد
  2,2′-دی پیریدیل آمین (bipyam) را می توان استفاده کرد:

  به عنوان یک لیگاند N اهداکننده دوتایی در سنتز کمپلکس‌های فلزی مختلف.
  برای سنتز Pd-polyoxovanadates، کاتالیزور ناهمگن برای اکسیداسیون هیدروکربن های بنزیلی.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : D216402

  cas number : 1202-34-2

  گرید : سنتز

 • فروش پانتو لاکتون

  D-(-)-Pantolactone یک ماده کمکی کایرال است که در بسیاری از واکنش های سنتز نامتقارن استفاده می شود.
  می توان از آن به عنوان ماده اولیه کایرال برای سنتز استفاده کرد:

  یک فرمون جنسی حشره به نام 1S,2S,3R-1-acetoxymethyl-2,3,4,4-tetrameth-ylcyclopentane.
  (-) -آنانتیومر (R)-8-هیدروکسی-4،7،7-تری متیل-7،8-دی هیدروسیکلوپنتا[e]ایزویندول-1،3(2H،6H)-دیون، یک آلکالوئید نورسسکوی ترپن.
  یک دی ترپن دوحلقه ای به نام ایزوفرگندادیول

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 237817

  cas number : 599-04-2

  گرید : سنتز

 • فروش اتیلن گلیکول مونو متیل اتر

  حلال‌های درجه EMSURE برای طیف وسیعی از کاربردهای آزمایشگاهی کلاسیک مناسب هستند و اغلب در برنامه‌های آزمایشگاهی تنظیم‌شده و بسیار سخت استفاده می‌شوند.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 100859

  cas number : 109-86-4

  گرید : for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

 • فروش 2-متیل-4(5)-نیترو ایمیدازول

  برای مطالعه مکانیسم هیدرولیز قلیایی و اسیدی تینیدازول از 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole استفاده شد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 136255

  cas number : 696-23-1

  گرید : سنتز

   

 • فروش مالتوتریوز

  مالتوتریوز (به انگلیسی: Maltotriose) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۲O۱۶ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۹۲۸۲۶ است. که جرم مولی آن ۵۰۴٫۴۳۷ g/mol می‌باشد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : M8378

  cas number : 1109-28-0

  گرید : ≥90% (HPLC)

 • فروش نیترومتان

  نیترومتان (به انگلیسی: Nitromethane) با فرمول شیمیایی CH۳NO۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۳۷۵ است. که جرم مولی آن 61.04 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است.ساده‌ترین ترکیب نیترو آلی می‌باشد .نیرو متان به عنوان سوخت در موتورها و ماشین‌های مسابقه ای مختلف و همچنین سوخت موتور هواپیماهای مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. و نیترو متان در تولید مواد منفجره ، مواد دارویی ،آفت کش ها، الیاف‌ها ، و لباس‌ها کاربرد دارد.

  اطلاعات کوتاه محصول :

  catalog number : 360554

  cas number : 75-52-5

  گرید : ACS reagent, ≥95%


بستن
Generic selectors
جست و جو دقیق
جست و جو در عناوین
جست و جو در محتوا
Post Type Selectors
shop_order_refund
product_variation
shop_order
product
فیلتر بر اساس دسته بندی
آموزشی
دسته بندی نشده
مواد شیمیایی
مواد صنعتی
دسته بندی ها
منو
بستن

سبد خرید

اخیرا مشاهده شده

بستن

بستن

دسته بندی ها

استعلام قیمت
×
Call Now Button