• مشاهده
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • لیست
 • فیلترها
 • مرتب شده توسط:
 • فروش مرک (merck )تیترازول ید

  خصوصیات تیترازول ید

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت ید در آن 1N است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول ید

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • عمدتا از ید برای تیتراسیون ریدوکس استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck ) تیترازول وانادیم

  خصوصیات تیترازول وانادیم

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • مقدار 1000 میلیگرم وانادیم در هر آمپول موجود است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول وانادیم

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
 • فروش تیترازول هیدروکلریک اسید مرک (merck )

  خصوصیات تیترازول هیدروکلریک اسید

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.1 مولار است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول هیدروکلریک اسید

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • عمدتا از هیدروکلریک اسید برای تیتراسیون بازها استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck ) تیترازول نیترات نقره

  خصوصیات تیترازول نیترات نقره

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.1 مولار است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول نیترات نقره

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • در کامپلکسومتری استفاده می شود.
  • عمدتا از نیترات نقره برای تیتراسیون هالوژن ها استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck ) تیترازول منیزیم

  خصوصیات تیترازول منیزیم

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • مفدار 1000 میلی گرم منیزیم در آن موجود است.
  • در واقع تیترازول منیزیم، محلول منیزیم کلرید در هیدروکلریک اسید 6 درصد است.

  کاربردهای تیترازول منیزیم

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • در کامپلکسومتری استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck ) تیترازول سدیم کلرید

  خصوصیات تیترازول سدیم کلرید

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.1 مولار است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول سدیم کلرید

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck) تیترازول سدیم

  خصوصیات تیترازول سدیم

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • مقدار سدیم در این محلول 1000 میلی گرم.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.
  • این ماده در واقع محلول سدیم کلرید است.

  کاربردهای تیترازول سدیم

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck) تیترازول روی

  خصوصیات تیترازول روی

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • مقدار روی موجود در آن، 1000 میلی گرم است. (در HCl 0.06% حل شده است.)
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول روی

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
 • فروش مرک (merck) تیترازول تیو سولفات سدیم

  خصوصیات تیترازول تیو سولفات سدیم

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.1 مولار است.
  • در واقع تیترازول تیوسولفات سدیم، تیوسولفات سدیم محلول است که برای عمل تیتراسیون از آن استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول تیو سولفات سدیم

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • در کامپلکسومتری استفاده می شود.
  • عمدتا از تیوسولفات سدیم برای تیتراسیون کلر استفاده می شود. به آن آنتی کلر هم گفته می شود
 • فروش مرک (merck)تیترازول پتاسیم پر منگنات

  خصوصیات تیترازول پتاسیم پر منگنات

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.02 مولار است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول پتاسیم پر منگنات

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • در کامپلکسومتری استفاده می شود.
  • عمدتا از نیترات نقره برای تیتراسیون های اکسایش-کاهش استفاده می شود. به این عمل منگنومتری نیز گفته می شود.
 • فروش مرک (merck)

  خصوصیات تیترازول EDTA

  • در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.
  • غلظت آن 0.1 مولار است.
  • در واقع این ماده محلولی استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

  کاربردهای تیترازول EDTA

  • از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  • در کامپلکسومتری استفاده می شود.
  • عمدتا از نیترات نقره برای تیتراسیون یون های فلزی استفاده می شود.
بستن
Generic selectors
جست و جو دقیق
جست و جو در عناوین
جست و جو در محتوا
Post Type Selectors
shop_order_refund
product_variation
shop_order
product
فیلتر بر اساس دسته بندی
آموزشی
دسته بندی نشده
مواد شیمیایی
مواد صنعتی
دسته بندی ها
منو
بستن

سبد خرید

اخیرا مشاهده شده

بستن

بستن

دسته بندی ها

استعلام قیمت
×
Call Now Button